Nakladání s elektroodpadem

Víte jak správně naložit s elektroodpadem?

My Vám poradíme!

Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky. Například baterie a akumulátory.

Více se dočtete v přiloženém dokumentu.

zpetny-odber-vyslouzilych-elektrozarizeni-a-baterii-web