Už více než rok zachraňují reflexní prvky životy chodců

V únoru to byl rok, co začala platit nová vyhláška, která ukládá chodcům povinnost nosit reflexní prvky za snížené viditelnosti. Hlavním cílem tohoto nařízení je snížit počet nehod chodců po střetu s osobním automobilem. Chodec s reflexními prvky je pro řidiče auta viditelný až na 10x větší vzdálenost, než chodec bez reflexních prvků. Řidič má tak více času na vyhnutí se chodci.

kampaň na reflexní prvky - vidíme se?

První rok fungování vyhlášky přinesl první pozitivní výsledky, bohužel i přesto došlo k řadě smrtelných nehod chodců. V roce 2016 zemřelo při nehodách 111 chodců. Je to o 20 smrtelných nehod méně, než v roce 2015.

Doufejme, že letošní rok bude počet nehod ještě nižší. Prozatím  jsou známá čísla pouze z ledna 2017, kdy bylo 7 smrtelných nehod chodců oproti 11 nehodám v lednu 2016 i 2015.

Při nehodách  v roce 2016 umírali chodci, kteří nebyli vybaveni reflexními prvky, ačkoliv se pohybovali na místech, kde je měli mít. „Každá nehoda je specifická a těžko můžeme zobecňovat, že by tito lidé žili, kdyby měli reflexní prvky, ale určitě by měli větší šanci přežít,“ říká Martin Farář z Besip. Reflexní prvky však prokazatelně mohou za zhoršené viditelnosti snížit riziko smrtelné nehody chodce až desetkrát. Jinak řečeno, 10 % chodců má šanci přežít, pokud by bylo dostatečně viditelných.

Časté omyly týkající se nošení reflexních prvků

I po roce od zavedení povinnosti reflexních prvků pro chodce spousta lidí chybuje v tom, kdy a jaké reflexní prvky využít. Vybrané nejčastější chyby teď uvádíme na pravou míru.

Omyl č. 1: Reflexní prvky stačí nosit jen za tmy

V zákoně je uvedeno, že reflexní prvky musí mít chodec mimo obec za snížené viditelnosti, tedy po setmění, ale také v řadě dalších situací. Například pokud už se začíná šeřit, je hodně zataženo, je mlha, silný déšť nebo sněžení.

Omyl č. 2: Prvky s výraznou fluorescenční barvou nahradí reflexní prvky

Není tomu tak. Výrazné zářivé barvy jako je žlutá, bílá, červená nebo zelená sice jsou dobře vidět na větší vzdálenost, pokud se však nejedná o reflexní materiál, který zároveň předepsaným způsobem odráží světlo, nedá se tyto prvky samostatně použít. Můžete je samozřejmě mít, ale doplňte je ještě skutečným reflexním prvkem.

Omyl č. 3: Místo reflexního prvku stačí svítilna, čelovka, světlo z kola nebo rozsvícený telefon

Opět je to chybná úvaha. Svítilna vám může pomoci lépe vidět a být lépe viděn za tmy. Není to však náhrada reflexních prvků. Je opět potřeba kombinovat reflexní prvky, které sice aktivně světlo nevydávají, zato ho velmi dobře odráží s různými typy svítilen.

Závěr

Buďte na sebe opatrní a nepodceňujte povinnost reflexních prvků. Jak ukázala první čísla, reflexní prvky pro chodce mají smysl. Budeme moc rádi, pokud vám za rok budeme moci představit ještě mnohem lepší čísla, co se týká snížení počtů nehod chodců.

 

Zdroj:

http://www.ibesip.cz/cz/pro-media/293-je-to-rok-reflexe-zachranuje-zivoty